Schoolvisie en -organisatie ontwerpen met het team

Coaching en procesbegeleiding op maat van jouw school.

Scholen staan voor vele uitdagingen en worden overrompeld door de vraag om zich te vernieuwen, aan te passen, in te spelen op tendensen en nieuwe ontwikkelingen.

 

De procesbegeleiders waar Tenz mee samenwerkt bieden scholen en onderwijsinstellingen houvast in deze leer- en verandertrajecten en zetten hen op weg. Met directie-, kern- en leerkrachtenteams wordt aan visie en schoolklimaat gewerkt en worden stappen gezet in het herontwerpen van de schoolorganisatie.

 

We hanteren hierbij bewust geen vast model. We denken mee met het team en doen dit vanuit de eigenheid en visie van de school. Scholen en teams die vertrekken vanuit hun ‘bedoeling’, vanuit dat waar het uiteindelijk om te doen is, lijken in de praktijk minder vast te lopen. Een schoolvisie die gedeeld en gedragen is en die echt effect heeft in het dagelijks handelen, zorgt voor succes.

 

Vanuit die visie kunnen we verder reflecteren over de organisatie van het schoolgebeuren: wat draagt niet of nauwelijks bij aan het realiseren van waar we naartoe willen, wat staat in de weg om onze visie te realiseren? En wat hebben we nodig en moeten we zorgvuldig toevoegen?

 

Verschillende begeleidingsmogelijkheden op vraag.

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• vanuit gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid samen school maken;
• met het voltallige team op een verbindende manier visie ontwikkelen en het pedagogisch project hertekenen;
• de schoolorganisatie herontwerpen om nieuwe kansen te creëren (klasstructuur, niveaugroepen, weekplanning, projectwerking, team teaching, gedeeld leiderschap …).

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitgewoon) secundair onderwijs