Samen lezen volgens het nieuwe leerplan Latijn

Realisatie van de leerplandoelen “leesstrategieën en tekstbegrip”
De vorming van 3/3/2021 gaat online door.

In het nieuwe leerplan Klassieke talen voor de eerste graad (KOV) staan leesvaardigheid en tekstbegrip centraal. Het hoofdstuk ‘Leesstrategieën en elementair tekstbegrip’ bevat negen doelen waarmee we aan de slag moeten in de klas. We nemen deze doelen onder de loep en bekijken hoe we ze via verschillende werkvormen kunnen realiseren. Hoe activeer je op een tekstgerichte manier voorkennis? Wat wordt er bedoeld met ‘leeseenheden’ en hoe kunnen we leerlingen trainen in het onderscheiden daarvan? En op welke manieren, andere dan vertalen, kan een leerling tonen dat hij of zij de tekst begrepen heeft?
Hulstaert Kristien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
3 maart 2021
09u30 tot 12u30

Wat leer je

• de leerplandoelen van het hoofdstuk ‘Leesstrategieën en elementair tekstbegrip’ kennen;
• via concrete voorbeelden hoe je de verschillende leerplandoelen kunt realiseren;
• wat er wordt bedoeld met ‘leeseenheden’ en hoe je je leerlingen kunt trainen in het onderscheiden hiervan;
• op welke manieren een leerling tekstbegrip kan tonen zonder de tekst te vertalen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten Latijn, eerste graad

Extra informatie

Breng je handboek mee en indien mogelijk een laptop.

Locatie

Datum: woensdag 3 maart 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent