Samen lesgeven

Verdiep je in de voorwaarden en kwaliteiten van co-teaching

Co-teaching is brandend actueel na de invoering van het M-decreet in Vlaanderen. 'Meer handen in de klas' is een effectieve strategie om beter om te gaan met de toenemende diversiteit in de klas en een meer inclusieve leeromgeving te creëren. Samen lesgeven inspireert om zowel leerlingen als leraren in hun kracht te zetten.


Dag 1: algemene kaders co-teaching

We starten de driedaagse met een algemene inleiding waarin de meest belangrijke kaders van co-teaching en de eigen leerwensen worden besproken.  


Het co-creatiemodel bestaat uit vier cirkels die vier stappen voorstellen die bijdragen tot een duurzame onderwijsinnovatie. We bespreken de vier stappen ‘waarom, hoe samen, hoe organisatie en wat’ op de cirkels. Onder de cirkels tref je onderwerpen aan die door co-teachers als belangrijk worden ervaren voor een goede uitvoering van hun werk. Tijdens de cursusdagen gaan we nader in op vijf specifieke onderwerpen uit verschillende lagen van de cirkels. Daarnaast gebruiken we het co-creatiemodel om een eigen praktijkkwestie uit te werken.


Hoe samen: leren samenwerken, vertrouwen is een werkwoord 

De mate waarin leraren het met elkaar kunnen vinden als co-teachers is bepalend voor het succes in hun samenwerking. Goede samenwerking is voorwaardelijk om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Goed samenwerkende co-teachers zijn zich in hun denken en handelen bewust van het belang van respect, communicatie, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Je leert vanuit theorie en praktijk hoe je verschillen kunt overbruggen om te komen tot een optimale samenwerking en hoe je ontwikkeling in de samenwerking kunt bevorderen.


Wat? Intervisie

Middels een geschikte intervisievorm wordt een actuele praktijkkwestie besproken. Je maakt kennis met het gebruik van verschillende intervisievormen.


Dag 2: organisatie: co-teaching en differentiatie, inhoud

Het goed differentiëren draagt bij aan het zin- en betekenisvol lesgeven. We maken een inschatting van het vermogen van jou als co-teacher om te kunnen differentiëren. We baseren ons hierbij op het small, medium en large model. Voorwaardelijk voor differentiatie is een goede kennis over ontwikkelingslijnen, leerlijnen en specifieke onderwijsbehoeften. De leermethode wordt steeds meer gehanteerd als middel om het gewenste doel te bereiken. Meer gevorderde co-teachers leren gebruik te maken van de kaders van Universal Design for Learning.


Hoe samen: co-teaching en differentiatie, zelfsturend leren

Co-teachers werken als begeleiders systematisch aan het vergroten van autonomie van leerlingen. Doel is om de intrinsieke leermotivatie van leerlingen te stimuleren. Om te komen tot zelfsturend leren van leerlingen werk je aan drie vaardigheden voor co-teachers:


• sturen van het proces van de fases van zelf werken naar zelfverantwoordelijk leren;

• sturen van het proces van samenwerkend leren;

• geven van effectieve feedback: feed-up, feedback, feed forward.


Je onderzoekt welk leerkrachtengedrag aanzet tot zelfsturend leren van een co-teacher en hoe je elkaar daarin versterkt.


Wat? Intervisie

Middels een geschikte intervisievorm wordt een actuele praktijkkwestie besproken. Je maakt kennis met het gebruik van verschillende intervisievormen.


Dag 3

Hoe samen: pedagogisch klimaat en sociaal leren

Co-teachers kunnen als rolmodellen een goed pedagogisch klimaat stimuleren. Hierbij spelen vier thema’s een belangrijke rol: de kwaliteit van de onderlinge leerlingrelaties, de sfeer in de klas, de orde in de klas en de interacties tussen leraren en leerlingen. De ‘gedragingenlijst’ voor co-teachers geeft inzicht in je eigen rol hierin. 


Co-teaching en reflectie

Reflectie ligt aan de basis voor teamontwikkeling van co-teachers. De kwaliteit van de reflectie draagt bij aan de dynamiek in het co-teaching team. Je onderzoekt je reflectieve vaardigheden en maakt kennis met twee effectieve reflectie-instrumenten. 


Praktijkproducten co-teaching

Je presenteert vanuit je opgebouwd portfolio een praktijkproduct dat je gedurende de driedaagse hebt ontwikkeld en bespreekt de relevantie voor je co-teachingpraktijk. Je ontvangt feedback van medecursisten en van de docent als critical friends. Bij actieve deelname wordt de vorming afgesloten met een certificaat waarop de onderwerpen staan vermeld waarin je je hebt bekwaamd. 


Wat? Intervisie

Middels een geschikte intervisievorm wordt een actuele praktijkkwestie besproken. Je maakt kennis met het gebruik van verschillende intervisievormen.

Fluijt Dian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in
1 maart 2021
09u30 tot 16u30
30 maart 2021
09u30 tot 16u30
18 mei 2021
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• theoretische achtergronden en 4 leidende kaders m.b.t. co-teaching;
• ontwikkelen van co-teachingvaardigheden;
• de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk brengen.

Docenten

Boekentip

Samen lesgeven. Co-Teaching in de Praktijk, D. Fluijt, E. Struyf, en C. Bakker, Pelckmans Pro - Passend onderwijzen met co-teaching, D. Fluijt, Global Academic Press - Co-teaching: samen kun je meer, D. Fluijt en M. van Kooten, Uitgeverij Instondo.

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Je ontvangt tussentijdse opdrachten die je verzamelt in een portfolio.
De vorming wordt afgerond met een presentatie.

Locatie

Datum: maandag 1 maart 2021, 09u30 tot 16u30
Datum: dinsdag 30 maart 2021, 09u30 tot 16u30
Datum: dinsdag 18 mei 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem