Resultaten van Cito-toetsen analyseren en interpreteren

Optimaal aan de slag met Cito.

We gaan op zoek naar het verschil tussen de vaardigheidsscores van Cito en de normen van andere toetsen. We leren deze vaardigheidsscores interpreteren als een objectieve maat van groei bij het individuele kind. Tegelijk leren we hoe we de resultaten van de kinderen zowel manueel als met behulp van het Cito-computerprogramma kunnen analyseren op kind-, klas- en schoolniveau.

Let wel: we leren het computerprogramma niet gebruiken. Hiervoor kan je de vorming ‘Inhoud en mogelijkheden van het computerprogramma Cito LOVS’ volgen.

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Opvolgen en evalueren

Wat leer je

• de vaardigheidsscores interpreteren als een maat van groei;
• de resultaten van de Cito-toetsen analyseren en interpreteren op individueel- en klasniveau;
• waarom een gestandaardiseerde afname belangrijk is.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs

Basisonderwijs - Zorg in en rond de school

Voorkennis

Kennis van Cito-toetsen in het algemeen is vereist.