Relationele en seksuele vorming binnen Zill

Hoe ga je aan de slag rond relaties en seksualiteit binnen Zill?
Het nieuwe Zill-leerplan heeft expliciet aandacht voor de mix tussen de leerling, de context en het leerplan. Daarnaast krijgt ook de socio-emotionele ontwikkeling, met oog voor relationele vaardigheden en seksueel bewustzijn, een meer prominente plaats. In deze sessie gaan we na hoe je relationele en seksuele vorming vanuit een Zill-bril aanpakt doorheen de lagere school. We staan stil bij de opbouw van een lessenreeks rond relaties en seksualiteit, relevante lesinhouden, aandachtspunten bij het thema. We maken hierbij steeds de koppeling naar de Zill-visie en leerdoelen.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• welke lesinhouden en -materialen geschikt zijn voor relationele en seksuele vorming in de lagere school.;
• hoe je vanuit een Zill-perspectief een lessenreeks rond relaties en seksualiteit aanpakt;
• welke Zill-leerdoelen verbonden kunnen worden aan diverse thema’s van relaties en seksualiteit.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs: Zill-scholen

Voorkennis

Het Zill-leerplan concept

Locatie

Datum: woensdag 7 oktober 2020, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem

Datum: vrijdag 29 januari 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent