Reflecteren met kinderen

Kinderen betrekken in hun leerproces.

Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug te blikken’ en ‘vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces.

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kan je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar om samen tot inzicht te komen?

We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met kinderen het eigenaarschap en de motivatie positief versterkt.

Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken

Wat leer je

• inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
• werkvormen en vragen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken;
• als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk en breder (evaluatie)beleid.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Deze vorming kan worden aangepast aan het Zill-leerplan.