Reflecteren met kinderen

Kinderen betrekken in hun leerproces
Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug en vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces. Niet alleen ontdekken ‘wat’ ze leren, maar ook ‘waarom’ en ‘hoe’ ze leren, maakt van kinderen betere leerders.

Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar om samen tot inzicht te komen? Wat kun je als leerkracht doen zowel voor, tijdens en na een leeractiviteit?

We introduceren verschillende hulpvragen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen. Zo ontdek je hoe reflecteren met kinderen het eigenaarschap en de motivatie positief versterkt. Op deze manier bouw je ook aan een klimaat waarin reflectie een centrale rol speelt, meteen een goede opstap om als vervolg op deze sessie feedback en evaluatie op school aan te pakken.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
• werkvormen en vragen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken;
• als team nadenken over de rol van reflectie binnen jullie dagelijkse praktijk en breder (evaluatie)beleid.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00: 16 februari 2023 (Brugge)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Deze vorming kan worden aangepast aan het Zill-leerplan.

Locatie

Datum: donderdag 16 februari 2023, 09u00 tot 12u00
Locatie: Vives Campus Brugge / Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

Getuigenissen

“Veel extra bagage gekregen om mee aan de slag te gaan. Heel actieve vorming en doelgericht. Iedere leerkracht kreeg veel tips op maat.”
BS Sint-Aloysius , Denderhoutem 


“Deze vorming geeft je tal van mogelijkheden over hoe je kan reflecteren. Je leert hoe je ze moet gebruiken en je hebt er extra oog voor.”
VBS Driespan, Gistel