Reflecteren met kinderen

Betrek kinderen in hun leerproces.

Kinderen mee laten nadenken over hun eigen ontwikkeling is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet ‘terug te blikken’ en ‘vooruit te blikken’ maak je leerlingen meer betrokken bij hun persoonlijk leerproces.
Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren van en met elkaar?
We introduceren verschillende hulpmiddelen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen - en haalbaar blijft om te organiseren in je klas.

Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken

Wat leer je

• inzien wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
• werkvormen en vragen kunnen hanteren die reflectie en feedback met kinderen uitlokken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel