Reflecteren met kinderen

Leer kinderen zelf nadenken over hun leer- en groeiproces.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
• werkvormen en soorten vragen kennen die reflectie uitlokken;
• kinderen meer betrekken bij, en bewuster maken van, hun eigen leerproces.

Inleiding

Kinderen zelf leren nadenken over hun leer- en groeiproces is belangrijk om tot krachtig leren te komen. Door tijd te maken om samen met je leerlingen expliciet 'terug en vooruit te blikken' maak je leerlingen meer betrokken bij en bewust over hun (persoonlijke) leren. Op welke manier begin je aan reflectie met leerlingen? Hoe help je ze om de juiste taal te vinden? Welke soort vragen kun je stellen? Hoe stimuleer je het reflecteren en leren met elkaar? We introduceren verschillende hulpmiddelen en werkvormen om zelf te ervaren dat reflecteren met kinderen zinvol én leuk is om te doen en haalbaar blijft om te organiseren in je klas. We nemen ook de tijd om op basis van de voorbeelden te onderzoeken en bedenken welke soort instrumenten passen binnen de specifieke schoolcontext.

Wat leer je

• kinderen uitnodigen tot reflectie via methodieken en goede vraagstelling;
• op basis van nieuwe inzichten nadenken over de plek van reflectie in jullie praktijk.

Wat kan je

• wat de rol van reflectie is voor een krachtig leerproces;
• werkvormen en soorten vragen kennen die reflectie uitlokken;
• kinderen meer betrekken bij, en bewuster maken van, hun eigen leerproces.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie