Psychosociale problemen bij kinderen… het kruipt in je vel

Verken de mogelijkheden en grenzen van onderwijs.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de ernst inschatten van psychosociale• en gedragsproblemen bij leerlingen (waarden en normen);
• basishandvatten in de begeleiding van kinderen met psychosociale problemen;
• stilstaan bij mogelijkheden en grenzen als (zorg)leerkracht in deze begeleiding, alsook rechten en plichten (ambtsgeheimen en schuldig verzuim);
• over het netwerk van Integrale Jeugdhulpverlening en succesvol verwijzen naar een dienst Onthaal (bijvoorbeeld CLB).

Eerstvolgende start: donderdag 22 maart 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Leenaerts Ilse
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Kruipen problemen van jouw leerlingen ook onder jouw huid? Ben je zoekend naar wat van jou verwacht wordt in de begeleiding van kinderen met psychosociale problemen? De recente hervormingen in onderwijs (M-decreet) en welzijn (Integrale Jeugdhulp) zorgen voor heel wat verschuivingen in het takenpakket van (zorg)leerkrachten. Velen worden geconfronteerd met een toenemende zorg rond psychosociale- en gedragsproblemen bij kinderen. Deze vorming bezorgt je input om met deze kinderen aan de slag te gaan en brengt duidelijkheid over wanneer en op welke manier je het beste een verwijzing doet naar hulpverlening

Wat leer je

• een inschatting maken van de ernst en onderliggende betekenis van psychosociale• en gedragsproblemen van leerlingen;
• basisbegeleiding bieden voor leerlingen met psychosociale problemen;
• je eigen mogelijkheden aanwenden en zicht krijgen op je eigen professionele grenzen, rechten en plichten;
• een opening maken om de leerling en/of zijn ouders op een zorgzame manier te verwijzen naar een hulpverleningsdienst.

Wat kan je

• de ernst inschatten van psychosociale• en gedragsproblemen bij leerlingen (waarden en normen);
• basishandvatten in de begeleiding van kinderen met psychosociale problemen;
• stilstaan bij mogelijkheden en grenzen als (zorg)leerkracht in deze begeleiding, alsook rechten en plichten (ambtsgeheimen en schuldig verzuim);
• over het netwerk van Integrale Jeugdhulpverlening en succesvol verwijzen naar een dienst Onthaal (bijvoorbeeld CLB).

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Omgaan met moeilijk gedrag
• Alle Vormingen rond gespreksvaardigheden en communicatie

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: donderdag 22 maart 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Warmoesberg 26, 1000 Brussel