Processen en producten evalueren

Verken allerlei methodieken die de evaluatie ondersteunen.
Leren wordt zichtbaar in processen en producten. Je daagt de leerlingen uit via allerlei denk- en doe-opdrachten in diverse leergebieden om tot leren te komen. Hoe kun je terugblikken op het leerproces? Hoe evalueer je een product zodat leerlingen ervan leren? Welke feedback kun je geven?

In deze vorming krijg je handvaten om het proces te bespreken met leerlingen en die te evalueren. Daarnaast verken je verschillende methodieken die de evaluatie van producten van leerlingen mogelijk maken. Ze genereren feedback waar de leerling mee verder kan. In deze vorming koppelen we inzichten uit formatieve evaluatie aan je eigen praktijk.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• het verschil verwoorden tussen reflecteren en evalueren;
• breed evalueren concreet maken in je praktijk;
• methodieken hanteren om proces en product te evalueren;
• feedback formuleren.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u00 - 12u00: 10 februari 2023 (Kortrijk)

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be