Procesbegeleiding rond kwaliteitsvol evalueren

Sleutel met het team aan je evaluatiepraktijk.
In heel wat scholen is evaluatie een zoektocht. Hoe verzamelen we gegevens over de verschillende leergebieden en ontwikkelvelden? Wat is onze gedragen visie op evaluatie? Hoe betrekken we leerlingen in dit proces? Hoe interpreteren we die en hoe communiceren we dit met kinderen en met ouders?

In krachtige leerprocessen is evaluatie essentieel. Vanuit je visie op evaluatie hanteer je allerlei instrumenten om zicht te krijgen op de totaalontwikkeling van de leerlingen. In deze procesbegeleiding gaan we met het team op zoek naar de visie op evaluatie, capteren we de noden om krachtiger te evalueren en denken we samen na hoe we dit willen rapporteren. Hierbij vertrekken we vanuit de bestaande situatie en onderzoeken we welke stappen we kunnen zetten naar een gewenste situatie.

Dit is een procesbegeleiding op maat van de school, waarbij we samen een onderzoek aangaan hoe evalueren en rapporteren vanuit het pedagogisch project vorm kan krijgen. Na een grondige intake stellen we samen een stappenplan op waarin we werkmomenten met de kerngroep en het hele team voorzien. Voor Zill-scholen koppelen we dit aan het leerplankader Zin in leren Zin in leven!
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• vormgeven aan een gemeenschappelijke visie op evalueren dat aansluit bij het pedagogisch project;
• kennismaken met methodieken die het evaluatieproces ondersteunen;
• inzicht krijgen in breed evalueren en dit toepassen in de praktijk;
• in team overleggen hoe je evaluatie kunt communiceren met kinderen en met ouders;
• zicht krijgen op de sterktes en uitdagingen in je eigen evaluatiepraktijk.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Procesbegeleiding
Meer info via info@tenz.be