Probleemoplossend denken

Vraagstukken leren oplossen met het strookmodel.
“Wil het onderwijs kinderen binnen die snel evoluerende maatschappij
zelfredzaam maken, dan zal voor het leergebied wiskunde de nadruk liggen
op het ontwikkelen van vaardigheden die kunnen helpen bij het oplossen
van (nieuwe)problemen.”
(Bron: Ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor het gewoon basisonderwijs).

Problemen leren oplossen is één van de belangrijkste vaardigheden die je in het leven kunt leren. Het stelt je in staat om moeilijkheden te voorkomen of te overwinnen. Het strookmodel is een krachtige manier om vraagstukken voor te stellen.

Strookmodellen maken duidelijk wat bekend is aan gegevens en wat nog onbekend is. Tijdens het tekenen, vertalen de kinderen informatie van woorden naar stroken. De stroken helpen kinderen zicht te krijgen op de relaties tussen en over de gegevens.

Op deze workshop focussen we ons op de didactische opbouw voor de lagere school. Stap voor stap bouwen we het strookmodel op en oefenen we de verschillende soorten vraagstukken met het strookmodel.
Leerstudio
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• de opbouw van vraagstukken/toepassingen in de lagere school kennen;
• de verschillende types vraagstukken onderscheiden;
• vraagstukken oplossen met het strookmodel.

Docenten

Boekentip

Mappen problemen oplossen, Leerstudio

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs, Secundair Onderwijs (eerste graad B-stroom)

Extra informatie

Individugerichte vorming
De individugerichte workshops worden georganiseerd door Leerstudio Meer info via leerstudio.be

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be