Probleemgedrag in de klascontext, een concrete aanpak

Verken methodieken om met probleemgedrag aan de slag te gaan zowel om de klasdynamiek te versterken als het aanmoedigen van gewenst gedrag van de individuele leerling.

** 12 nov voor alle doelgroepen - 28 jan enkel doelgroep zorg **
Kinderen (kleuters en lagere school) en pubers met moeilijk gedrag en/of gedragsstoornissen (autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, oppositioneel opstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis enz.) vragen een ruimere kijk op handelingsgericht werken binnen de school-en klasomgeving.
Je onderzoekt de kenmerken van gedrag, bekijkt gericht onderzoek en hapklare methodieken (zowel naar de leerling als naar de leerkracht) om daarna concreet aan de slag te gaan. Ook sta je stil bij de redelijke aanpassingen binnen het zorgcontinuüm van het nieuwe M-decreet.
Eigen inbreng is mogelijk. Dit is een vorming waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld wordt, zodat je met concrete handvatten terug naar huis gaat.

van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• zicht krijgen op soorten gedragsproblemen en agressie;
• het verschil tussen gedragsprobleem of -stoornis herkennen , kenmerken en verschil in basisaanpak;
• (in)formeel onderzoek bij gedrag, en observatie a. h. v. gedragsfunctieanalyse, ABC-schema en placemat-methode;
• methodieken en strategieën om met probleemgedrag aan de slag te gaan zowel op klasniveau als op maat van een individuele leerling;
• met verschillende materialen aan de slag in de klascontext waarbij de inclusie-gedachte voorop staat.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Volledige dag