Probleemgedrag in de klascontext: een concrete aanpak

Verken methodieken om met probleemgedrag aan de slag te gaan
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• zicht krijgen op soorten gedragsproblemen en agressie;
• het verschil tussen gedragsprobleem of •stoornis herkennen;
• de aanpakstrategie van een leerkracht (6 strategieën);
• de kenmerken van 6 gedragsstoornissen en ASS;
• over (in)formeel onderzoek;
• het verschil tussen een vrijwillige en een verplichte time•out;
• methodieken om met probleemgedrag aan de slag te gaan (individueel en in klasverband).

Eerstvolgende start: maandag 23 april 2018, 09u30 Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
van Dyck Karen
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Kinderen (lagere school) met diverse gedragsproblemen (autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, oppositioneelopstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis enz.) vragen een handelingsgerichte kijk. Je onderzoekt de kenmerken van gedrag, gericht onderzoek en hapklare methodieken (zowel naar het kind als naar de leerkracht) om daarna concreet aan de slag te gaan. Ook sta je stil bij de redelijke aanpassingen binnen het zorgcontinuüm van het nieuwe M-decreet. Eigen inbreng is mogelijk. Dit is een vorming waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld wordt, zodat je met concrete handvatten terug naar huis gaat.

Wat leer je

• met verschillende materialen aan de slag in de klascontext;
• aan de slag met basispreventie, specifieke preventie en curatieve aanpak op school•, klas• en kindniveau;
• op team• en leerkrachtniveau aan het werk met de placemat•methode en gedragsfunctieanalyse;
• een aanmoedigings• en gedragskaart opmaken.

Wat kan je

• zicht krijgen op soorten gedragsproblemen en agressie;
• het verschil tussen gedragsprobleem of •stoornis herkennen;
• de aanpakstrategie van een leerkracht (6 strategieën);
• de kenmerken van 6 gedragsstoornissen en ASS;
• over (in)formeel onderzoek;
• het verschil tussen een vrijwillige en een verplichte time•out;
• methodieken om met probleemgedrag aan de slag te gaan (individueel en in klasverband).

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB, hulpverleners en revalidatiecentra

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Wijzer in leer• en ontwikkelingsstoornissen
• Overprikkeling voorkomen in de klascontext
• Schrijfproblemen en schrijfmotoriek

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: maandag 23 april 2018, 09u30
Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren