Poppenspel in klasverband

Leer tips en tricks, pasklaar voor gebruik in de eigen klas.
Onderdeel van uitdaging: Eigen skills ontwikkelen
Per persoon

• de manipulatievaardigheden die je nodig hebt voor het poppenspel;
• een poppenspel integreren in klasverband;
• poppen maken en een poppenspel opstarten, met bijzondere aandacht voor het gebruik van een klaspop;
• verschillende gebruiksvormen van een pop in klasverband.

Inleiding

Dompel je onder in het poppenspel, met heel specifieke tips en verwerkingsmogelijkheden voor het kleuter- en lager onderwijs. Stap voor stap leer je alle kneepjes van het vak: manipulatie, bekken, stem, typering ... Je experimenteert met veel verschillende poppen. Een paar uur later stap je weer buiten met tonnen verbeelding en poppenervaring. Tijdens de tweede sessie zoem je in op het uitwerken van een poppenspel, voor en samen met de kinderen.

Wat leer je

• poppen bespelen;
• inschatten wat de meerwaarde is van poppenspel;
• inschatten wanneer je poppen kan inzetten in de dagelijkse klaspraktijk;
• poppenspel in het schooljaar integreren en opbouwen.

Wat kan je

• de manipulatievaardigheden die je nodig hebt voor het poppenspel;
• een poppenspel integreren in klasverband;
• poppen maken en een poppenspel opstarten, met bijzondere aandacht voor het gebruik van een klaspop;
• verschillende gebruiksvormen van een pop in klasverband.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie