Plussessie: Wijzer in ontwikkelstoornissen

Leer leerlingen met een ontwikkelstoornissen begeleiden.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• welke specifieke en algemene strategieën er zijn om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsstoornis;
• dat binnen een brede (biopsychosociale) visie op het functioneren van kinderen er op verschillende niveaus aanpassingen kunnen worden gedaan om hun participatie te vergroten;
• op welke manier de functie van ontluikend probleemgedrag kan worden achterhaald.

Eerstvolgende start: maandag 23 april 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Van De Voorde Séverine
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Je gaat in op een aantal strategieën die je concreet in je dagelijkse klaspraktijk kan inzetten. Je krijgt een antwoord op vragen als 'Waarmee kan ik rekening houden? Wat doe ik beter wel/niet?'. Daarbij wordt zowel stilgestaan bij strategieën die specifiek zijn voor een bepaalde ontwikkelingsstoornis (vb. ADHD) als bij meer algemene strategieën die gericht zijn op het vergroten van het welzijn van leerlingen met een ontwikkelingsstoornis in het algemeen.

Wat leer je

• uit de toolbox van aangereikte strategieën deze selecteren die het meest effectief zijn voor een bepaald kind (rekening houdend met de specifieke ontwikkelingsstoornis in combinatie met andere kenmerken van het kind en de context);
• ontluikend probleemgedrag analyseren en het eigen handelen hierop afstemmen.

Wat kan je

• welke specifieke en algemene strategieën er zijn om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen met een ontwikkelingsstoornis;
• dat binnen een brede (biopsychosociale) visie op het functioneren van kinderen er op verschillende niveaus aanpassingen kunnen worden gedaan om hun participatie te vergroten;
• op welke manier de functie van ontluikend probleemgedrag kan worden achterhaald.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs, in bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

De deelnemers hebben ofwel de basissessie gevolgd ofwel deze inhouden via een andere weg verworven

Hoe kan je je verder verdiepen

• Verder inzoomen op de verschillende ontwikkelingsstoornissen en de vormingen onder 'thema18'

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: maandag 23 april 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas