Plussessie: Werkvormen Ontwerper • onderzoekend leren

Leer opdrachten ontwerpen die kinderen aanzetten tot onderzoek, vanuit een speelse, experimenterende en kritische houding.
Onderdeel van uitdaging: Lessen ontwerpen
Per persoon

Tijdens deze vorming leer je:
• de kracht en functies van werkvormen ontdekken binnen een onderzoekend leerproces;
• werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en doelen te bereiken met aandacht voor onderzoekend leren.

Inleiding

Onderzoekscompetenties van kinderen aanscherpen is cruciaal in een steeds sneller veranderende wereld. De Werkvormen Ontwerper helpt je om lesopdrachten te verzinnen die dit stimuleren. Door de inzichten van de basissessie rond werkvormen te koppelen aan onderzoekend leren, kan je specifieke opdrachten ontwerpen die kinderen onderzoekend en systematisch aan het werk zetten. Je ervaart verschillende werkvormen die hierop inspelen en krijgt concrete tips om kinderen te ondersteunen in het verzamelen, selecteren en ordenen van informatie en hen op zoek te laten gaan naar systeemverbanden. Op die manier krijg je sleutels in handen om kinderen de verantwoordelijkheid te geven zelf antwoorden te vinden op complexe Uitdagingen, vanuit een kritische en nieuwsgierige houding.

Wat leer je

• bewuster reflecteren over de keuze van onderzoekende werkvormen in functie van specifieke situaties, doelgroepen en contexten;
• de WerkvormenOntwerper gericht toepassen om onderzoekscompetenties en systeemdenken te stimuleren bij de kinderen in bestaan

Wat kan je

Tijdens deze vorming leer je:
• de kracht en functies van werkvormen ontdekken binnen een onderzoekend leerproces;
• werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en doelen te bereiken met aandacht voor onderzoekend leren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Basissessie: Werkvormen Ontwerper

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De Zill•school'

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie