Plussessie: Werkvormen Ontwerper • creatieve opdrachten

Leer didactische opdrachten bedenken die creativiteit uitlokken
Onderdeel van uitdaging: Lessen ontwerpen
Per persoon

• de kracht en functies van werkvormen ontdekken binnen een creatief leerproces;
• werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en doelen te bereiken met aandacht voor creatief denken.

Inleiding

Creatieve denkvaardigheden van leerlingen aanspreken en helpen ontwikkelen is een onmisbare troef als leerkracht. Met de Werkvormen Ontwerper leer je dat meteen in de praktijk brengen. Door de inzichten van de basissessie rond werkvormen te koppelen aan het creatief proces, leer je specifieke opdrachten ontwerpen die leerlingen stimuleren om creatief te denken. Je ervaart verschillende werkvormen die hierop inspelen en krijgt concrete tips om leerlingen te helpen verzinnen, ideeën te ordenen, combineren en aanpassen. Op die manier ben je klaar om met meer vertrouwen creativiteitsopdrachten in je lessen te integreren.

Wat leer je

• bewuster reflecteren over de keuze van onderzoekende werkvormen in functie van specifieke situaties, doelgroepen en contexten;
• de WerkvormenOntwerper gericht toepassen om creativiteit te stimuleren bij de kinderen tijdens de les.

Wat kan je

• de kracht en functies van werkvormen ontdekken binnen een creatief leerproces;
• werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en doelen te bereiken met aandacht voor creatief denken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Basissessie: Werkvormen Ontwerper

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De Zill•school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie