Plussessie: STEM WiWeTer: elektro

Veiligheid is kinderspel.

Tijdens deze vorming verken je de mogelijkheid om elektriciteit te integreren in je lessen Wereldoriëntatie. Je maakt onder andere elektromagneten en bekijkt de mogelijkheden en aandachtspunten om te werken met elektrische toestellen.

Onderdeel van uitdaging: Eigen skills aanscherpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• begrippen uit de elektriciteit uitleggen op het niveau van jouw doelgroep en tevens een aantal leuke, uitdagende proeven uitvoeren met je leerlingen.

Wat kan je

• elektrische principes dankzij eenvoudige proeven verklaren.

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Leerkrachten lager onderwijs tweede en derde graad

Voorkennis

Basissessie STEM WiWeTer: STEMdidactiek

Extra informatie

Doe•sessie