Plussessie: Muzisch Didactisch Werken 3: de samenhang

Onderzoek hoe je variatie, evenwicht en rode draden in het aanbod creëert.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• evenwichten en variaties bewaken op klas• en schoolniveau;
• muzische trajecten uitwerken voor afgebakende periodes;
• als team inzichten uitwisselen over horizontale en verticale samenhang;
• verschillende uitgangspunten voor leerlijnen kennen;
• de do

Inleiding

In een team bouwen alle leerkrachten mee aan een breed en gevarieerd muzisch aanbod. Maar hoe pak je dat aan? Hoe bewaak je dat aanbod en spoor je daarmee blinde vlekken op? In deze sessie baseren we ons op de didactische inzichten (aangebracht in Muzisch Didactisch Werken 1 en 2) om te onderzoeken hoe we tot een samenhangend en evenwichtig aanbod komen. De sessie nodigt het team uit om samen over de horizontale en verticale leerlijn na te denken en laat teams bewuster inspelen op de muzische ontwikkeling van leerlingen. Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Wat leer je

• activiteiten op klasniveau variëren en in kaart brengen, bijvoorbeeld in trajecten;
• met collega's communiceren over het aanbod om tot afstemming te komen.

Wat kan je

• evenwichten en variaties bewaken op klas• en schoolniveau;
• muzische trajecten uitwerken voor afgebakende periodes;
• als team inzichten uitwisselen over horizontale en verticale samenhang;
• verschillende uitgangspunten voor leerlijnen kennen;
• de do

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Muzisch Didactisch werken 1: het fundament,
Muzisch didactisch werken 2: het ontwerp

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie