Plussessie: Muzisch Didactisch Werken 2: het ontwerp

Werk door op muzische concepten, eindopdrachten en lesopbouw.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• zinvolle en doelgerichte muzische (eind)opdrachten bedenken die leerlingen uitdagen om creatief te zijn;
• muzische activiteiten procesgericht ontwerpen in verschillende domeinen;
• criteria opstellen bij muzische opdrachten, op maat van de leerlingen;

Inleiding

Met het team verder inzoomen op de muzische didactiek biedt extra inspiratie en houvast om het muzische aanbod te onderbouwen en om extra vertrouwen te vinden in de verschillende domeinen. Je verdiept je verder in de muzische werkvormen en bouwstenen en ontdekt waarom die richting geven aan het bedenken van doelgerichte muzische activiteiten. Vanuit voorbeelden ontdek je hoe een creatieve eindopdracht geformuleerd is. Deze eindopdracht vormt ook de sleutel om zinvolle vooropdrachten aaneen te rijgen tot een proces. Met de prikkels uit deze sessie sta je nog steviger in je schoenen om activiteiten te ontwerpen. Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Wat leer je

• bestaande en nieuwe activiteiten verstevigen door de eindopdracht open en concreet te formuleren;
• naar leerlingen toe de criteria (doelen) van een activiteit expliciteren;
• bewuster activiteiten opbouwen vanuit verschillende soorten vooropdrachten

Wat kan je

• zinvolle en doelgerichte muzische (eind)opdrachten bedenken die leerlingen uitdagen om creatief te zijn;
• muzische activiteiten procesgericht ontwerpen in verschillende domeinen;
• criteria opstellen bij muzische opdrachten, op maat van de leerlingen;

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Muzisch Didactisch werken 1: het fundament

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie