Plussessie: Leren zichtbaar maken voor leerkrachten

Onderzoek de denkkaders van een geïnspireerde leerkracht.
Onderdeel van uitdaging: Leren zichtbaar maken
Per persoon

• het concept leerkracht als evaluator begrijpen;
• hoe je kan nagaan hoe beoordelingsbekwaam kinderen zijn;
• groei in vaardigheid en kennis te meten;
• een impactcyclus opstellen.

Inleiding

Nu je het verhaal van Leren zichtbaar maken kent, wil je kijken naar jouw volgende stappen. Schrijf je bij voorkeur samen met een collega in die als klankbord kan dienen. Je krijgt tussen de twee vormingsdagen tijd om aan de slag te gaan. Dag 1 Tijdens deze vormingsdag krijg je als leerkracht instrumenten en strategieën om essentiële vragen met betrekking tot het leren van kinderen te beantwoorden, inclusief het berekenen van effectgroottes. Je gaat dieper in op je rol als evaluator en onderzoekt de kenmerken van een optimale 'leerder'. Je ontwikkelt een eigen stappenplan om het leren in jouw klas zichtbaar te maken en om dit vervolgens in jouw klas in de praktijk te brengen tussen de eerste en de tweede trainingsdag. Deze dag belooft een evenwicht tussen theorie, praktijk en groepsdiscussie. Dag 2 Op deze dag delen we de casussen met elkaar. W e gaan dieper in op de denkkaders van een geïnspireerde leerkracht. We krijgen een duidelijke inkijk in een klaslokaal van een Visible Learning-school. Welke kenmerken wil je ook in jouw klas en school zien? In welke stappen pakken we dat aan? W e maken daarbij een tweede impactcyclus. Na deze tweede dag ben je klaar om in je eigen klas en op je eigen school de principes van Visible Learning toe te passen.

Wat leer je

• een verschuiving in het denken van de kinderen teweegbrengen en hen meer metacognitieve vaardigheden bijbrengen;
• gegevens interpreteren en een impactvol gesprek over leren voeren met een collega;
• met een netwerk en bronnen aan de slag gaan om het leren steeds beter te bevorderen.

Wat kan je

• het concept leerkracht als evaluator begrijpen;
• hoe je kan nagaan hoe beoordelingsbekwaam kinderen zijn;
• groei in vaardigheid en kennis te meten;
• een impactcyclus opstellen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basis- of secundair onderwijs

Voorkennis

Basissessie: Leren zichtbaar maken: de grondslag

Hoe kan je je verder verdiepen

• I've got my mind set on you
• Leren, gebeurt dat in je brein?
• Effectieve feedback
• Formatieve evaluatie
• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De zichtbaar lerende school'.

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie