Plussessie: Leren zichtbaar maken: bewijs in actie voor beleidsmakers

Bouw een strategisch plan voor je school uit
Onderdeel van uitdaging: Leren zichtbaar maken
Per persoon

• het concept directeur als evaluator begrijpen;
• in kaart brengen waar je school staat en naartoe wil;
• vanuit aspiratie, doelstellingen en bewijs een schoolontwikkelingsplan opstellen.

Inleiding

Nu je het verhaal van Leren zichtbaar maken kent, wil je als beleidsteam denktijd om de juiste prioriteiten en keuzes te maken. Je school krijgt matrices en instrumenten aangereikt om in de hoofden van de kinderen te kruipen om van daaruit een schoolontwikkelingsplan op te bouwen. Je krijgt tussen de twee vormingsdagen tijd om aan de slag te gaan en een volledig beeld en overzicht te krijgen van waar jouw school staat. Bij voorkeur schrijf je je voor deze cursus in samen met iemand van het leidinggevende team om meer draagvlak en steun te creëren. Dag 1 Je maakt kennis met de onderzoeksinstrumenten waarmee je het leren op jouw school zichtbaar kunt maken. Aan het einde van de dag ga je naar huis met een instrument dat je op een andere manier laat kijken naar je eigen schoolwerking en dat je gaat inzetten om alle informatie, die je nodig hebt voor de analyse, te verzamelen ter voorbereiding van deel 2 van deze training. Deze dag wordt een boeiende mix tussen theorie, praktijk en discussie. Dag 2 Je analyseert onder leiding van de trainers de door jou verzamelde gegevens en trekt conclusies, zodat je veranderteam in je eigen school 'leren zichtbaar kan maken'. Je stelt samen een plan op voor vervolgacties op school- en klasniveau. Hiermee kun je zelf je schoolontwikkeling vormgeven. Je gaat op zoek naar een antwoord op de vraag hoe de structuren in jouw school helpen om het leren zichtbaar te maken tijdens o.a. personeelsvergaderingen, planningsvergaderingen en observaties van hoe kinderen reageren op lesgeven.

Wat leer je

• jouw aspiratie als directeur omtrent leren duidelijk communiceren;
• de juiste mensen op de juiste plaats zetten om een implementatie te doen slagen;
• bewijs en gegevens op een juiste manier gebruiken om de volgende stappen voor je school te zetten.

Wat kan je

• het concept directeur als evaluator begrijpen;
• in kaart brengen waar je school staat en naartoe wil;
• vanuit aspiratie, doelstellingen en bewijs een schoolontwikkelingsplan opstellen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Beleidsmakers: directie, zorgteam, beleidsondersteuners van het basis- of secundair onderwijs

Voorkennis

Basissessie: Leren zichtbaar maken, de grondslag

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De zichtbaar lerende school'.

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie