Plussessie: KiVa-terugkomdag

Blijf geïnspireerd
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de goede praktijk van andere Vlaamse KiVa•scholen kennen;
• hoe de eigen KiVa•werking te verrijken en versterken;
• hoe KiVa levend en dynamisch te houden;
• oog hebben voor de minder sterke kanten van de KiVa•werking.

Inleiding

De KiVa-terugkomdag is een inspiratiedag die alle KiVa-scholen de kans biedt om hun eigen goede praktijk maar ook andere KiVa-ervaringen te delen met collega-KiVa-scholen om aldus de eigen of elkaars KiVa-praktijk te versterken. De KiVa-terugkomdag richt zich in het bijzonder tot de directies en de leden van het KiVa-kernteam. De KiVa-trainers voeden de deelnemers van de KiVa-terugkomdag met nieuws en nieuwe ontwikkelingen inzake de KiVa-praktijk en -onderzoek in binnen- en buitenland.

Wat leer je

• erkenning geven aan de eigen, goede KiVa•praktijk, alsook aan de goede praktijk in andere scholen;
• aan de slag gaan met ideeën van andere KiVa•scholen;
• nagaan hoe we het KiVa•vuur levend houden in de eigen school.

Wat kan je

• de goede praktijk van andere Vlaamse KiVa•scholen kennen;
• hoe de eigen KiVa•werking te verrijken en versterken;
• hoe KiVa levend en dynamisch te houden;
• oog hebben voor de minder sterke kanten van de KiVa•werking.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Enkel voor KiVa, scholen

Voorkennis

Vertrouwdheid met de KiVa•visie en •praktijk.

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie