Plussessie: KiVa-intervisiebijeenkomst: samen sterk!

0
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de eigenheid van de intervisiemethode kennen;
• een gepaste houding aannemen om een intervisiegesprek mogelijk te maken;
• actief luisteren en mee denken met wie een professioneel functioneringsprobleem voorlegt aan de groep en vragende partij is voor het deblokkeren ervan;
• problemen inzake het persoonlijk professioneel functioneren helder verwoorden en bespreekbaar maken met collega's;
• aan zelfreflectie doen.

Inleiding

Stoot de KiVa-praktijk op een hinderpaal? Tekent zich een probleem af in de samenwerking met collega's, de directie, sommige leerlingen en/of ouders? Loop je als KiVa-kerngroep-leerkracht tegen jezelf aan? Zit er ruis op de samenwerking in het KiVa-kernteam? Dit intervisieaanbod wil jou en jouw KiVa-kernteam steunen bij het zoeken naar een antwoord op dit soort vragen. Samen met collega's (van de eigen school en/of van andere scholen) reflecteer je op wat zich voordoet en verken je nieuwe perspectieven en handelingswijzen om het probleem dat zich stelt op te lossen. Intervisiebijeenkomsten gaan gepaard met een constructieve, open houding die toelaat het eigen professionele functioneren te bevragen, in een veilige en betrouwbare omgeving.

Wat leer je

• op een goede manier aan de slag gaan met de interventiemethode;
• problemen inzake het persoonlijk professioneel functioneren naar anderen toe helder verwoorden;
• problemen inzake het persoonlijk professioneel functioneren van een ander respectvol en op een ondersteunende manier beluisteren;
• op zo'n manier met elkaar in gesprek gaan over het persoonlijk professioneel functioneren dat de ander(en) zich begrepen en gesteund voelen en op basis van die gedeelde reflectie tot een andere kijk en andere oplossingen kunnen komen voor het probleem waar ze tegen aanlopen.

Wat kan je

• de eigenheid van de intervisiemethode kennen;
• een gepaste houding aannemen om een intervisiegesprek mogelijk te maken;
• actief luisteren en mee denken met wie een professioneel functioneringsprobleem voorlegt aan de groep en vragende partij is voor het deblokkeren ervan;
• problemen inzake het persoonlijk professioneel functioneren helder verwoorden en bespreekbaar maken met collega's;
• aan zelfreflectie doen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

KiVa, kernteams

Voorkennis

Vertrouwdheid met de KiVa•visie en •praktijk

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie