Plussessie: KiVa in hoofd, hart en handen

Word een echte KiVa-school
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de definitie, de verschijningsvormen, de bijzondere dynamiek en gevolgen van pesten en cyberpesten kennen;
• het hoe, wat en waarom van de KiVa•praktijk kennen;
• welke verantwoordelijkheid elk van hen dient op te nemen om pestsituaties te voorkomen, te herkennen, te melden en •zo nodig• gepast te reageren en dit met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid;
• de rol van het KiVa•kernteam kennen en respecteren.

Inleiding

Deze 3-daagse training omvat de basistraining voor KiVa-scholen, inclusief een ouderavond.
Kennismakingssessie voor het hele schoolteam: deze 3 uur durende introductie wordt op afspraak met de school, scholengemeenschap of gemeente geboekt. Intensieve training voor het KiVa-kernteam (2,5 dagen): de leden van het KiVa-kernteam verdiepen zich in de KiVa-fundamenten en gaan aan de slag met het KiVa-lesmateriaal en de KiVa-interventiemethodieken.
Ouderavond: omdat ouders belangrijke medespelers zijn in het KiVa-gebeuren krijgen ze de kans om te participeren aan een moment waarin het pestthema en de KiVa-aanpak op school centraal staan. Door toedoen van de directie en het leerkrachtenteam krijgt de KiVa-aanpak vorm op school en worden ook de leerlingen en de ouders op sleeptouw genomen. Scholen behouden de ruimte om eigen accenten te leggen (speelplaatswerking, lessen ...).

Wat leer je

• pesten definiëren en herkennen;
• schrijven op welke manier het schoolteam kan bijdragen tot het beter voorkomen, opmerken, melden en aanpakken van pestproblemen;
• de eigenheid en succesfactoren van de KiVa•aanpak benoemen;
• verduidelijken welke rol wordt opgenomen door het KiVa•kernteam;
• aangeven wat er van (elk lid) het schoolteam wordt verwacht;
• je eigen verantwoordelijkheid opnemen als lid van het KiVa•kernteam.

Wat kan je

• de definitie, de verschijningsvormen, de bijzondere dynamiek en gevolgen van pesten en cyberpesten kennen;
• het hoe, wat en waarom van de KiVa•praktijk kennen;
• welke verantwoordelijkheid elk van hen dient op te nemen om pestsituaties te voorkomen, te herkennen, te melden en •zo nodig• gepast te reageren en dit met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid;
• de rol van het KiVa•kernteam kennen en respecteren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

KiVa, kernteam

Voorkennis

Teamgerichte: KiVa kennismaking

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie