Plussessie: Het leerproces van een sterke en hoogbegaafde leerling

Maak het leerproces zichtbaar en praktisch toepasbaar met formatieve assessment.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• formatieve assessment toepassen bij sterke kinderen;
• wat je (niet) ziet;
• het leerproces te meten;
• evalueren op basis van het leerproces;
• welke oordelen je eraan verbindt;
• in gesprek te gaan met de leerling;
• feedback te geven.

Inleiding

Leren lukt als een kind ziet dat de geleverde inspanning tot een resultaat leidt en dat het resultaat beter wordt naarmate de inspanning vergroot. Wat betekent dit voor een kind dat zonder inzet al een perfect resultaat neerzet? Het meten van een inspanning kan alleen als de content ook past bij de te leveren inspanning. Is de differentiatie voldoende, dan wordt leren zichtbaar maken pas mogelijk. De aangeboden lesstof wordt grondiger bekeken en vertaald naar doelen, competenties en vaardigheden. Er worden criteria gezocht waardoor het leerproces inzichtelijk gemaakt kan worden. Krijg antwoord op vragen als: waar let je op tijdens de formatieve assessment bij een sterke leerling en welke beslissingen kan je nemen? Welke feedback is nuttig en welke niet?

Wat leer je

• leren voor sterke kinderen nog gerichter zichtbaar maken;
• een stappenplan opstellen voor een gericht leerproces;
• feedback geven;
• het geleerde in praktijk brengen: je kent je eigen leerKRACHT.

Wat kan je

• formatieve assessment toepassen bij sterke kinderen;
• wat je (niet) ziet;
• het leerproces te meten;
• evalueren op basis van het leerproces;
• welke oordelen je eraan verbindt;
• in gesprek te gaan met de leerling;
• feedback te geven.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het lager onderwijs

Voorkennis

Basissessie: Sterke en hoogbegaafde leerlingen gewoon gelukkig in de klas

Hoe kan je je verder verdiepen

• Deelname aan de opleiding tot Exentra•school

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie