Plussessie: Het Foto•interview

Van Moetivatie naar motivatie
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• verdiepingsvragen toepassen als aanvulling op de basisgesprekstechnieken;
• wat de recente ontwikkelingen en onderzoeken zijn op het gebied van het Foto•interview.

Inleiding

Uit onderzoek blijkt dat het Foto-interview niet alleen een instrument is om kinderen en jongeren te helpen hun verbeterwensen te vertalen naar eigen doelen, maar dat het effect heeft op hun zelfsturing en motivatie. Drijfveren voor het leer- en verbeterproces op school of in therapie worden meer intern ervaren ('omdat ik het zelf zinvol vind') en minder extern ('omdat het moet van anderen'). Kinderen en jongeren verwoorden beter wat ze nodig hebben, krijgen meer vertrouwen in hun eigen krachtbronnen en passen eigen oplossingsstrategieën toe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de effecten van het Foto-interview duidelijk. Nieuwe onderzoeken en inzichten vanuit motivatietheorieën komen aan bod. Aan de hand van verschillende werkvormen, film- en geluidsopnames is er ruimte om ervaringen te delen en nieuwe toepassingsmogelijkheden van het Foto-interview te ontdekken en toe te passen.

Interesse om het Foto-interview te gebruiken in je klas? Koop het aan voor €120. Er is een versie voor het lager - of secundair onderwijs.
Gelieve bij je inschrijving te vermelden welke versie je wenst.

Wat leer je

• het Foto•interview gedifferentieerd als coaching instrument inzetten.

Wat kan je

• verdiepingsvragen toepassen als aanvulling op de basisgesprekstechnieken;
• wat de recente ontwikkelingen en onderzoeken zijn op het gebied van het Foto•interview.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het lager onderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

Basissessie: het Foto•interview of bekend met het Foto•interview

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie