Plussessie: De bijzondere magie van het voorlezen

Lees voor een bijzonder publiek voor.

Een voorleesmoment kan voor een bijzondere sfeer zorgen. De band met de kinderen wordt op een aparte manier aangehaald en er wordt ruimte gecreëerd om verschillende thema's aan te kaarten. Voorlezen kan ook een rustmoment zijn of een aanzet tot een doe-moment. Maar w at als je publiek bijzonder is? Gelden dan dezelfde do's-and don'ts om de aandacht van de kinderen vast te houden? Kan je zomaar alle verhalen aanwenden voor kinderen met een beperking? Ann Ceurvels gaat samen met jou op onderzoek. W at is jouw publiek en w at zijn de specifieke vereisten hiervan? Hoe kunnen we onze verworvenheden in de basisopleiding aanwenden voor kinderen die net iets anders functioneren? W e onderzoeken of een mentale leeftijd ook dezelfde voorleesleeftijd is en hoe we hieraan tegemoet komen.

Onderdeel van uitdaging: Eigen skills aanscherpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat kan je

• Hoe je voorleest voor jouw specifieke leerlingen.

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

Iedereen actief in het basisonderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

De deelnemers hebben bij voorkeur één van volgende basissessies gevolgd: Leesbeestentraining, Verhalenvinderstraining

Hoe kan je je verder verdiepen

• direct in de klas werken met de tips voor jouw specifieke situatie.

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal