Plussessie: Activiteiten ontwerpen met een Zill•bril

Ontdek hoe je ontwerpt volgens het leerplanconcept
Onderdeel van uitdaging: Lessen ontwerpen
Per persoon

• krachtlijnen en basisprincipes van Zill vertalen naar didactisch ontwerp;
• de Zill SelectieTool hanteren als ontwerper.

Inleiding

Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vertrekt vanuit een aantal specifieke krachtlijnen die leerkrachten onder andere uitdagen bewust om te gaan met hun didactisch ontwerp. Deze sessie versterkt je als ontwerper van activiteiten en projecten, met linken naar de krachtlijnen van Zill en een belangrijk uitgangspunt van het leerplanconcept: werken vanuit een focus. Waarmee houd je rekening als je een activiteit ontwerpt en een focus bepaalt? Op welke leercontexten zet je in? Hoe gidst het Zill-ordeningskader je daar in? Hoe helpt de digitale SelectieTool je? Via concrete voorbeelden en casussen krijg je verschillende ontwerptips om zelf verder mee aan de slag te gaan en te groeien als Zill-ontwerper.

Wat leer je

• een activiteit of project ontwerpen vanuit de Zill•bril;
• enkele Zill•principes toepassen tijdens didactisch ontwerp;
• de digitale Zill SelectieTool gebruiken om je daarin te ondersteunen.

Wat kan je

• krachtlijnen en basisprincipes van Zill vertalen naar didactisch ontwerp;
• de Zill SelectieTool hanteren als ontwerper.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Basissessie: Werkvormen Ontwerper

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie