Plaats om te spelen, ruimte om te groeien

Activerend leren in de kleuterklas.

De kracht van de kleuter – zijn ‘ik’ - de kracht van spelen - de kracht van de leerkracht

Klasactiviteiten inrichten en organiseren zodat kleuters zelfstandig aan het spel/werk kunnen, bevordert hun welbevinden, succeservaring en creativiteit. Ze leren probleemoplossend denken, initiatief nemen, samenwerken. Dit zijn bouwstenen voor hun socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Voor een opgroeiend kind maken de uitdagingen, de variatie in materiaal, de drang om te imiteren het spel aantrekkelijk. Samenzijn met anderen en de gedeelde aandacht van volwassenen vullen de socio-emotionele nood en zorgen voor een (onbewuste) leerrijke omgeving. Onze stimulerende taak als volwassenen is dus: kinderen bewust spelenderwijs stappen laten zetten in hun socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling en ze ten volle actief laten deelnemen aan hun ontwikkeling.

Els Menu (Cego) start deze Tenz-dag met een boeiende lezing over de definiëring van goed onderwijs. Daarna volg je twee workshops waar je actief ondergedompeld wordt in activerend spelen en leren. Wat is je rol als leerkracht? Welke concepten liggen aan de basis om het denken (de cognitieve ontwikkeling) kansen te bieden? Hoe vind je een goede balans tussen ‘loslaten’ zodat kinderen eigen initiatieven kunnen nemen en ‘mediëren’ zodat je kinderen kan coachen in hun ontwikkeling? Laat je inspireren door verrassende opdrachten met gekende en minder gekende materialen. Bij elke workshop komen observatie en reflectie aan bod. We sluiten af met een interactief synthesemoment en je gaat naar huis met heel wat inspiratie en een leuk extraatje.

Kies uit de volgende workshops:
• Ontwikkelen van initiatief en verantwoordelijkheid, aan de slag met Loose Parts
• Kikker is verliefd, Bang Mannetje … kansen om socio-emotioneel te groeien door het werken met prentenboeken (Close reading)
• Spelen om wiskundige concepten te begrijpen
• Talige ervaringen stimuleren door taalspel
• Kansen bieden aan muzisch groeien door de 3 V’s: verkennen, verbinden en verrijken

Praktische info
09u00 - 09u30 Onthaal
09u30 - 10u30 Keynote Els Menu: A + B = C, de definiëring van goed onderwijs
De gedrevenheid van kinderen om greep te krijgen op de werkelijkheid rondom hen vraagt om een gevarieerd aanbod, dat hen steeds uitnodigt tot onderzoeken, ontdekken en dingen uitproberen. Een omgeving die dat mogelijk maakt, rust op twee pijlers. De eerste pijler schept een rijk basismilieu door de klasinrichting en een stel doordachte hoeken. De tweede pijler bestaat uit het aanbod van activiteiten en bijhorende materialen. Beide manieren zijn aan elkaar verbonden. Ze vloeien in elkaar over en beïnvloeden elkaar wederzijds. Bij de uitbouw van een rijke leeromgeving zien we erop toe dat alle domeinen van de ontwikkeling tot hun recht komen en dat elk kind er kan vinden wat voor zijn ontwikkeling nodig is. Goed onderwijs laat zich dus in volgende formule vatten: A + B = C
A: een startaanbod dat voldoende rijk is en kinderen in de werkelijkheid onderdompelt
B: een procesgerichte leerkracht die tussenkomt om de betrokkenheid te verhogen
C: een steeds krachtigere leeromgeving die ontwikkeling in de diepte oplevert
10u30 - 10u45 Pauze
10u45 - 12u15 Workshop 1 naar keuze
12u15 - 13u15 Lunchpauze
13u15 - 14u45 Workshop 2 naar keuze
14u45 - 15u15 Interactief synthesemoment: Ann Neetens, de praatkaartjes

Vermeersch Ben
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Schrijf je nu in
24 april 2020
09u30 tot 15u30

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Lager onderwijs: eerste graad

Extra informatie

De workshop kies je de dag zelf.

Locatie

Datum: vrijdag 24 april 2020, 09u30 tot 15u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem