Pak pesten doelgericht aan met de No blame-methode

Begeleid vanuit een gepaste en effectieve begeleidershouding.

De No Blame-methode is een aanpak van pesten die ervoor zorgt dat pestgedrag stopt en dat leerlingen zich beter en veiliger voelen in hun klasgroep. De methode zorgt voor verbinding tussen alle betrokkenen. De methode werd ontwikkeld, onderzocht en toegepast in Groot-Brittannië met zeer succesvolle resultaten. Heel wat Vlaamse scholen gaan er ondertussen ook dankbaar mee aan de slag. Wil jouw school inzetten op verbinding en pestsituaties ombuigen? Dan is deze methode zeker een aanrader.

Dag 1
We verkennen de No Blame-aanpak. Een aantal vragen komen aan bod:
• wat is pesten?
• wie is verantwoordelijk voor het pesten?
• waarom werkt bestraffen (nauwelijks) om het pesten te doen stoppen?
• waarom werkt de No Blame-aanpak wel?
• wat houdt die aanpak in?
• wie kan de No Blame binnen een schoolcontext toepassen?
• wat is nodig om een No Blame-aanpak succesvol te laten zijn?
• hoe integreren we deze aanpak in de pedagogische visie van de school?

Dag 2
We ervaren en oefenen de No Blame-methode aan de hand van casussen. Alle deelnemers worden uitgenodigd om de begeleidersrol en -positie bij de opeenvolgende stappen van de No Blame-aanpak ervaringsgewijs te verkennen. Iedereen krijgt de kans om de methode zelf te ervaren vanuit verschillende posities van de kinderen: dader, slachtoffer, meeloper, neutraal …

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• de visie kennen achter de No Blame-aanpak;
• de No Blame-methode situeren als deel van een ruime(re) antipestaanpak;
• de noodzakelijke vaardigheden om vanuit een gepaste en effectieve begeleidershouding de No Blame-methode te begeleiden;
• de verschillende stappen van de No Blame-aanpak in de eigen schoolcontext toepassen en doorgeven aan anderen;
• met de ingeoefende noodzakelijke vaardigheden de No Blame-methode begeleiden vanuit een gepaste en effectieve begeleidershouding.

Docenten

Boekentip

Pesten op school voorkomen, Tumult

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school