Pak pesten aan in 7 stappen: No Blame

Betrek de hele groep en zorg ervoor dat iedereen zich terug goed voelt

De reactie op pestsituaties blijft meestal beperkt tot het straffen van de pester. Met gevolg dat de pester zijn slachtoffer nog geniepiger aanpakt. Daarom durven veel kinderen niet vertellen dat ze worden gepest. Bovendien ligt bij de klassieke bestraffende aanpak van pesten de focus op de pester en het slachtoffer. De omstaanders, diegenen die eveneens de spanning in de groep ervaren, worden niet gehoord. Wij zijn ervan overtuigd dat we pestproblemen op een andere manier kunnen aanpakken. De No Blameaanpak betrekt de groep, is geweldloos en heeft oog voor alle betrokkenen in een pestsituatie.

Tijdens deze tweedaagse verken je je rol als begeleider en sta je stil bij vragen als: wat is pesten?, wie is allemaal betrokken in een pestsituatie?, hoe voorkom je pesten? Je ervaart pesten vanuit verschillende posities als dader, slachtoffer, meeloper, neutraal enz.

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon
Schrijf je nu in
3 juni 2019
09u30 tot 16u30
4 juni 2019
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• de visie kennen achter de No Blame-aanpak;
• de No Blame-methode situeren als deel van een ruime(re) antipestaanpak;
• de noodzakelijke vaardigheden om vanuit een gepaste en effectieve begeleidershouding de No Blame-methode te begeleiden;
• de verschillende stappen van de No Blame-aanpak in de eigen schoolcontext toepassen en doorgeven aan anderen;
• met de ingeoefende noodzakelijke vaardigheden die No Blame-methode begeleiden vanuit een gepaste en effectieve begeleidershouding.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Actieve deelname aan rollenspelen en/of observatieopdrachten.
Tijd en ruimte voor vragen, bedenkingen, nabespreking van oefeningen en persoonlijke leereffecten.
2 dagen

Locatie

Datum: maandag 3 juni 2019, 09u30 tot 16u30
Datum: dinsdag 4 juni 2019, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent