Overprikkeling voorkomen in de klascontext

Kijk met een andere bril naar gedrag en prikkels
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• met een andere bril kijken naar gedrag en prikkels;
• anders observeren in de klas;
• zelfregulerend gedrag herkennen;
• inzicht krijgen in een sensorisch integratieproces;
• wat er gebeurt bij een sensorisch integratieproces dat mank loopt;
• zeven zintuigen kennen in relatie tot hypo•hyperreactiviteit en witte ruis;
• 21 zintuiglijke stijlen begrijpen;
• sensorische soberheid toepassen in een klas of school;
• op maat van elk kind kijken naar prikkelverwerking.

Eerstvolgende start: maandag 5 maart 2018, 09u30 Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
van Dyck Karen
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

In deze vorming bekijk je SI (sensorische informatieverwerking) in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en storend gedrag vanuit o.a. ASS, ADHD, DCD, ODD, OCD, RHS en depressie. We reiken bruikbare vaardigheden, technieken, tips en oefeningen aan. Veel kinderen en jongeren uit het (buiten)gewoon onderwijs ervaren, ongeacht hun diagnose, voortdurend prikkels die het kind onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of storend gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de omgeving. Tijdens deze vorming zoomen we in op de verschillende zintuiglijke stijlen en de zeven zintuigen. Je leer een zintuiglijk profiel op te maken vanuit observatie en een (in)formele vragenlijst en je bekijkt welke aanpassingen, strategieën, tips en oefeningen je kunt gebruiken om zowel gedrag als vaardigheden te verbeteren.

Wat leer je

• een zintuiglijk profiel opmaken aan de hand van een stappenplan en gebruikmaken van (in)formeel onderzoek;
• therapie gericht op de sensorische informatieverwerking toepassen;
• aanpassingen en hulpmiddelen aanreiken in een klascontext;
• vanuit een situatie de over• of onderprikkeling herkennen, onderscheid maken tussen actief en passief gedrag, gedrag beoordelen en je strategie bepalen;
• oefeningen aanreiken om gemakkelijker prikkels te verwerken;
• storend gedrag ombuigen en schoolgerichte vaardigheden op maat aanreiken.

Wat kan je

• met een andere bril kijken naar gedrag en prikkels;
• anders observeren in de klas;
• zelfregulerend gedrag herkennen;
• inzicht krijgen in een sensorisch integratieproces;
• wat er gebeurt bij een sensorisch integratieproces dat mank loopt;
• zeven zintuigen kennen in relatie tot hypo•hyperreactiviteit en witte ruis;
• 21 zintuiglijke stijlen begrijpen;
• sensorische soberheid toepassen in een klas of school;
• op maat van elk kind kijken naar prikkelverwerking.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB, hulpverleners en revalidatiecentra

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Schrijfproblemen en schrijfmotoriek
• Probleemgedrag in de klascontext: een concrete aanpak

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: maandag 5 maart 2018, 09u30
Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren