Over- en onderprikkeling voorkomen

Kijk met een andere bril naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels.

In deze basisvorming bekijk je de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag . Tijdens deze vorming vertrek je vanuit verschillende denkconcepten o.a. kwadranten, het model ‘Werken met aandacht’ en mogelijke zintuiglijke stijlen.

Veel kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die onder- of overprikkelen. Vervolgens tracht de leerling vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de (klas)omgeving.

We zoomen in op vier mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen en kwetsbaarheden-profiel van de leerling, bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo-en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we in aan de hand van oefeningen, film- en casusanalyse.

Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• vanuit een situatie en/of observatie de over- of onderprikkeling herkennen van een leerling, zintuiglijke stijlen begrijpen en koppelen aan vb. observatie;
• kansen en kwetsbaarheden-profiel opstellen vanuit elk kwadrant;
• zelfregulerend gedrag herkennen en benoemen;
• zeven zintuigen kennen in relatie tot hypo-en hyperresponsiviteit en witte ruis;
• gepaste strategie en interventie bepalen in omgang met de over-of onderprikkeling van de leerling.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Volledige dag, van 9u30 tot 16u30:
Maandag 13 januari 2020 (Berchem)