Over-en onderprikkeling voorkomen

Kijk met een andere bril naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag.

Veel kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die het kind of de jongere onder- of overprikkelen. Het kind/de jongere tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de (klas)omgeving.
We zoomen in op 4 mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen en kwetsbaarheden van het profiel van de leerling, we bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo-en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we in aan de hand van oefeningen, film - en casusanalyse.

van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• vanuit een situatie en/of observatie de over- of onderprikkeling herkennen van een leerling, zintuiglijke stijlen begrijpen en koppelen aan voorbeelden uit observatie;
• kansen en kwetsbaarheden van een profiel opstellen vanuit elk kwadrant;
• zelfregulerend gedrag herkennen en benoemen;
• zeven zintuigen kennen in relatie tot hypo-en hyperresponsiviteit en witte ruis;
• gepaste strategie en interventie bepalen in omgang met de over-of onderprikkeling van de leerling.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Volledige dag