Organisatie - ontwikkeling op school

Ondersteun leerprocessen door te sleutelen aan je schoolorganisatie
Schoolteams zijn meer en meer aan het nadenken hoe ze hun visie op leren en onderwijs gestalte kunnen geven. Hoe kun je in je organisatie je visie vormgeven? Wat betekent dit voor de gebruikers? Hoe kunnen we onze organisatie herdenken en/of optimaliseren? Hoe kunnen we hier geleidelijk stappen in zetten? 

Deze vorming is een traject waarin een trainer je meeneemt in een transitie van het huidige systeem naar een (eventuele) nieuwe manier van onderwijs organiseren. Na een verkennend traject met mogelijkheden onderzoek je samen welke stappen jullie willen zetten. Je bekijkt voorbeelden uit binnen- en buitenland en gaat op zoek naar wat wenselijk en haalbaar is in jullie context. Je maakt een grondige analyse en gaat met ouders en medewerkers in gesprek. Je zet doelen voorop en maakt een helder plan op om de transitie vlot te laten verlopen met als doel het leren te optimaliseren.
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• verschillende organisatievormen kennen uit binnen- en buitenland;
• nadenken over voor- en nadelen van de huidige aanpak en de gewenste effecten onderzoeken;
• hoe je een transitieproces opbouwt met alle stakeholders.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be