Op weg naar een visie op brede evaluatie

Verken kaders, uitgangspunten en instrumenten.
Onderdeel van uitdaging: Ontwikkeling opvolgen
Per persoon

• de krachtlijnen van breder evalueren kennen;
• nadenken over de schoolvisie op evaluatie;
• evaluatie betrekken op de totaalontwikkeling van kinderen;
• enkele methodieken en instrumenten kennen.

Inleiding

Scholen staan vaak voor uitdagende vraagstukken wat hun evaluatiebeleid betreft. De nood om anders en 'breder' te gaan evalueren wordt groter: je wilt je als leerkracht meer richten op de totaalontwikkeling van je leerlingen, op evaluatie die meer doet dan beoordelen, op attitudes en vaardigheden die niet zomaar in punten te vatten zijn. Je bestudeert enkele kaders, uitgangspunten en instrumenten om breder te gaan evalueren met betrokkenheid van de leerlingen. Zo ontwikkel je aan de hand van oefeningen en gespreksrondes als team, een visie rond brede en kwaliteitsvolle evaluatie die het leren versterkt.

Wat leer je

• verder aan de slag om visie te ontwikkelen rond breder evalueren;
• enkele werkvormen uitproberen op klasniveau.

Wat kan je

• de krachtlijnen van breder evalueren kennen;
• nadenken over de schoolvisie op evaluatie;
• evaluatie betrekken op de totaalontwikkeling van kinderen;
• enkele methodieken en instrumenten kennen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie