Ontwikkeling evalueren

Zicht krijgen op de bredere ontwikkeling van kinderen.
Een van de rollen van de leerkracht is het opvolgen van het leerproces van de leerlingen. Op die manier krijg je zicht op wat de leerlingen nodig hebben voor een volgende stap. In deze vorming ontdek je via welke instrumenten je zicht kunt krijgen op de groei van kinderen over een langere periode.

Je bekijkt hoe je over de verschillende leergebieden of ontwikkelvelden (in Zill) informatie kunt verzamelen, hoe observatie, portfolio en reflectie over een langere periode zicht kunnen geven op de bredere ontwikkeling van leerlingen.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• zicht krijgen op diverse instrumenten om groei in kaart te brengen;
• breed evalueren concreet vormgeven;
• als team keuzes te maken om leerlingen op te volgen;
• onderzoeken hoe je informatie over de groei van leerlingen kunt samenbrengen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be