Ontwikkel rekenvaardigheden bij jonge kinderen

Investeer in een stevige en verdiepende voorbereiding om latere valkuilen te vermijden.
De tijd nemen om stapsgewijs de nodige wiskundige- en ruimtelijke begrippen en concepten aan te leren, is betekenisvol! Het samen-spel tussen de leerkracht en leerlingen doet kinderen actiever participeren in het leerproces (wiskundig en talig) en verhoogt de mogelijkheid om een correct beeld te krijgen van de kennis van elk kind. Door de beschikbare materialen creatief en flexibel in te zetten, verruim je je aanbod en kun je inspelen op de noden van elk kind.
Neetens Ann
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• hoe je de wiskundige basis (logisch en wiskundig denken) op een uitdagende en speelse manier kunt aanbrengen;
• welk materiaal je kunt gebruiken;
• door actieve participatie de taalontwikkeling te stimuleren, de woordenschat te verrijken en het zelfregulerend vermogen te bevorderen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs - (Buitengewoon) lager onderwijs: eerste leerjaar

Locatie

Datum: maandag 1 februari 2021, 09u30 tot 16u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven