Ontwerpend leren vanuit prentenboeken

Een prentenboek zet kleuters actief aan de slag.
Prentenboeken doen een nieuwe wereld opengaan voor jonge kinderen. Ze creëren een context waarmee je als leerkracht heel veel richtingen uit kunt. In deze sessie gebruiken we de activerende kracht van prentenboeken om ontwerpend leren bij kleuters te stimuleren.

Vanuit concrete voorbeelden ontdek je wat de sleutels zijn om het prentenboek (samen met de kinderen) te ontrafelen en te vertalen in een boeiende ontwerpvraag. Je leert hoe je het proces kunt begeleiden en kleuters erin betrekt. 

De sessie is een laagdrempelig manier om een belangstellingscentrum anders aan te pakken, maar ook om rond STEM (wetenschappen en techniek) te werken met jonge kinderen.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• wat ontwerpend leren is;
• hoe je een prentenboek inzet om een boeiend ontwerpproces op te zetten;
• hoe je kleuters actief betrekt in dit proces.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 9u00 -12u00: 28 november 2022 (Brugge)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: maandag 28 november 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: Vives Campus Brugge / Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge