Ons verhaal: zin in graag zien

Ontdek de noodzakelijke fundering om 'a taste for learning' te ontwikkelen
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• dat elk kind kan ontwikkelen, wat zijn basiscompetenties ook zijn;
• dat ‘graag zien’ (ik verzorg je goed) soms wordt verward met ‘ontwikkeling stimuleren’ (ik geef je ontwikkelingskansen);
• dat elk kind vanaf de eerste dag kan ontwikkelen in de breedst mogelijke zin (nature-nurture).

Inleiding

Het ‘ABC of love’ (Pnina Klein in haar MISC-programma, dat staat voor More Intelligent and Sensitive Child / Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers) richt zich op de cognitieve, sociale en emotionele behoeften van het kind. Een kwalitatief goede interactie tussen volwassene en kind draagt in hoge mate bij aan het welbevinden van beiden. Klein stelt dat de kwaliteit van de interactie niet alleen bijdraagt aan de sociaal-emotionele competentie en de cognitieve ontwikkeling, maar dat kinderen tevens ‘a taste for learning’ ontwikkelen. Dat betekent dat zij exploreren en op zoek gaan naar betekenis en samenhang. Daardoor verhogen hun competentie, hun behoefte tot leren en de capaciteit om dit te doen. Pina Klein wijst in dit kader op de rol van de begeleider. Ze wijst er op dat de houding van de begeleider in hoge mate bepaalt hoe het er aan toe gaat.

Wat leer je

• de 6 kaartjes gebruiken als hulpmiddel om je interventies zinvol te begeleiden (MISC), in de praktijk mee te nemen en uit te proberen in doelgerichte interventies;
• een voorbeeld bespreken met collega’s en er een nieuwe ervaring van maken die je binnen je eigen context kan realiseren;
• met een kind waarvan het welbevinden of de betrokkenheid laag is, werken aan zijn gevoel van bekwaamheid;
• een werkmoment op video opnemen en bespreken met collega's om het eigen leerproces te bekijken en bij te sturen.

Wat kan je

• dat elk kind kan ontwikkelen, wat zijn basiscompetenties ook zijn;
• dat ‘graag zien’ (ik verzorg je goed) soms wordt verward met ‘ontwikkeling stimuleren’ (ik geef je ontwikkelingskansen);
• dat elk kind vanaf de eerste dag kan ontwikkelen in de breedst mogelijke zin (nature-nurture).

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (kleuters) en het kleuteronderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Denkvaardigheden bewust stimuleren
• ‘Tasten’ om ontwikkeling te stimuleren
• Ontwikkeling stimuleren door kansrijke spellen
• Hoe babbel-de-babbel je over je denken

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie