Onderzoeks- en ontwerpdidactiek

Zet in op onderzoekend en ontwerpend leren in elk vak
Onderzoekend en ontwerpend leren levert een boeiende didactiek om over, vanuit en met de werkelijkheid te leren. Je kunt rijke en interactieve leerprocessen ontwerpen die heel dicht aansluiten bij de spontane nieuwsgierigheid van leerlingen. Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar en hoe kun je leerlingen wegwijs maken in deze processen? Hoe stimuleer je motivatie en eigenaarschap via onderzoekend en ontwerpend leren?

In deze sessie leer je onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen in allerlei leergebieden, van taal- en rekenonderzoek tot historisch onderzoek, van creatief ontwerp tot ontwerp in functie van mens en maatschappij. Je leert sterke onderzoeks- en ontwerpvragen te formuleren geeft de leerlingen inzicht in hun werkproces. Aan de hand van enkele kaders en praktijkvoorbeelden verwerf je inzicht in de procesgerichte didactiek en krijg je tools om daarmee concreet aan de slag te gaan.
Onderdeel van uitdaging: Krachtige leerprocessen

Wat leer je

• inzicht verwerven in het onderzoeks- en ontwerpproces voor verschillende leergebieden;
• goede onderzoeks- en ontwerpvragen verwoorden en onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij leerlingen stimuleren;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Lager onderwijs, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be