Onderzoekend leren in de geschiedenisles

Wat, waarom, en hoe?

Onderzoekend leren is een krachtige didactische werkvorm voor geschiedenisonderwijs. Leerlingen verwerven er niet enkel historische kennis, maar leren die kennis ook gebruiken om te redeneren over historische vragen en conclusies te trekken. Het gebruik ervan wordt bijgevolg vaak aanbevolen.

 

Recent onderwijsonderzoek toont aan dat geschiedenisleraren zich vaak onvoldoende voorbereid voelen om onderzoekend leren in hun lessen te gebruiken. Daarnaast doen er ook heel wat misverstanden over deze didactische werkvorm de ronde.

 

Het doel van deze vorming is om te verduidelijken wat onderzoekend leren precies inhoudt en hoe je de werkvorm concreet kunt gebruiken in de geschiedenisles. Dat gebeurt via een bespreking van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek naar geschiedenisonderwijs en een aantal concrete lesvoorbeelden.

Voet Michiel
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Schrijf je nu in
26 november 2020
09u00 tot 13u00

Wat leer je

• wat onderzoekend leren precies is;
• waarom je het zou gebruiken in je geschiedenisles;
• hoe je het concreet organiseert.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten geschiedenis

Locatie

Datum: donderdag 26 november 2020, 09u00 tot 13u00
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem