Onderzoekend leren in de geschiedenisles

Wat, waarom en hoe?: onderwijsvernieuwing

Onderzoekend leren is een krachtige didactische werkvorm voor geschiedenisonderwijs. Leerlingen verwerven er niet enkel historische kennis, maar leren die kennis ook gebruiken om te redeneren over historische vragen en conclusies te trekken. Het gebruik ervan wordt bijgevolg vaak aanbevolen.

Recent onderwijsonderzoek toont aan dat geschiedenisleraren zich vaak onvoldoende voorbereid voelen om onderzoekend leren in hun lessen te gebruiken. Daarnaast doen er ook heel wat misverstanden over deze didactische werkvorm de ronde.

Het doel van deze vorming is om te verduidelijken wat onderzoekend leren precies inhoudt en hoe je de werkvorm concreet kan gebruiken in de geschiedenisles. Dat gebeurt via een bespreking van de belangrijkste bevindingen uit onderzoek naar geschiedenisonderwijs en een aantal concrete lesvoorbeelden.

Voet Michiel
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
15 november 2019
09u00 tot 13u00
3 februari 2020
09u00 tot 13u00

Wat leer je

• wat onderzoekend leren precies is;
• waarom je het zou gebruiken in je geschiedenisles;
• hoe je het concreet organiseert.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

leerkrachten geschiedenis

Locatie

Datum: vrijdag 15 november 2019, 09u00 tot 13u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: maandag 3 februari 2020, 09u00 tot 13u00
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven