Onderzoekend leren

Rijke leerprocessen ontwerpen en begeleiden vanuit onderzoekend leren.
Vanuit onderzoekend leren kun je rijke en interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid.
In deze sessie denk je na hoe een onderzoeksproces in elkaar zit en wat een goede onderzoeksvraag inhoudt. Hoe bouw je een onderzoeksproces op en hoe stimuleer je kinderen om gemotiveerd aan de slag te gaan.
In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt (bijvoorbeeld tijdens activiteiten wereldoriëntatie, of voor STEM, wetenschappen, techniek ...)

Individugerichte vorming:
Volledige dag: inclusief sessie Ontwerpend leren
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek
Per persoon
Schrijf je nu in
14 februari 2023
09u00 tot 16u00

Wat leer je

• hoe het onderzoeksproces werkt;
• wat goede onderzoeksvragen zijn;
• hoe je onderzoeksvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Ontwerpend leren

Extra informatie

Volledige dag: 9u00 - 16u00: 14 februari 2023 (Kortrijk)
(Inclusief sessie Ontwerpend leren)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Locatie

Datum: dinsdag 14 februari 2023, 09u00 tot 16u00
Locatie: Eekhout Academy / Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk