Onderzoekend en ontwerpend leren met kinderen

Leer krachtige leerprocessen ontwikkelen.

Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren kan je rijke en interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid naar innovatie, door oplossingsgericht te denken ... Het zijn competenties voor de 21e eeuw waarmee kinderen voorbereid worden op een wereld in voortdurende verandering. In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt.

Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar? Welke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden spreek je aan en waarom? Hoe kan je kinderen stimuleren en wegwijs maken in deze processen? Welke trucjes en systemische strategieën kan je daarvoor inzetten? Hoe zorgt dit voor extra motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen? Deze sessie biedt inzicht en houvast in deze procesgerichte didactiek en zet je er concreet mee op weg.

Deze sessie is beschikbaar vanaf januari 2020.

Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• hoe het onderzoeks- en ontwerpproces werkt;
• hoe je onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.