Onderzoekend en ontwerpend leren in STEM

Activerende werkvormen in STEM-onderwijs.

Onderzoekend en ontwerpend leren zijn onlosmakelijk verbonden aan STEM-onderwijs. Je kunt rijke en interactieve leerprocessen ontwerpen die heel dicht aansluiten bij wetenschappelijk onderzoek en ontwerponderwijs. Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar en hoe kun je leerlingen wegwijs maken in deze processen? Wat is een goede onderzoeks- of ontwerpvraag? Welke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden spreek je aan en waarom? Hoe zorgt dit voor extra motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen?


In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt in STEM-activiteiten. Aan de hand van enkele kaders en praktijkvoorbeelden verwerf je inzicht in de procesgerichte didactiek en biedt het houvast om ermee concreet op weg te gaan.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het onderzoeks- en ontwerpproces in kaart brengen;
• goede onderzoeks- en ontwerpvragen verwoorden in onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij leerlingen stimuleren;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be