Onderzoekend en ontwerpend leren

Krachtige leerprocessen vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen

Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren kun je rijke en interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid naar innovatie, door oplossingsgericht te denken ... In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt (bijvoorbeeld tijdens activiteiten wereldoriëntatie, of voor STEM, wetenschappen, techniek ...).

Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar? Wat is een goede onderzoeks- of ontwerpvraag? Welke onderzoeks- en ontwerpvaardigheden spreken je aan en waarom? Hoe kun je kinderen stimuleren en wegwijs maken in deze processen? Hoe zorgt dit voor extra motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen? Deze sessie biedt inzicht en houvast in deze procesgerichte didactiek en zet je er concreet mee op weg.

Je ervaart tijdens deze sessie zelf wat O&O is vanuit concrete voorbeelden en gaat zelf als onderzoeker aan de slag om de didactische tips te ontdekken.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• hoe het onderzoeks- en ontwerpproces werkt;
• wat goede onderzoeks- en ontwerpvragen zijn;
• hoe je onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Locatie

Datum: maandag 26 april 2021, 09u00 tot 12u00
Locatie: Vives Campus Brugge / Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge

Datum: dinsdag 4 mei 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent