Onderzoekend en ontwerpend leren

Krachtig leren over de wereld vanuit onderzoeks- en ontwerpvragen
Vanuit onderzoekend en ontwerpend leren kun je rijke en interactieve leerprocessen creëren die heel dicht aansluiten bij hoe kinderen van nature leren over de werkelijkheid. Speels en al doende, vanuit verwondering en nieuwsgierigheid naar innovatie, door oplossingsgericht te denken ... In deze sessie leer je hoe je als leerkracht ‘O&O-leren’ ontwerpt en begeleidt tijdens activiteiten wereldoriëntatie. 

Hoe zitten onderzoeks- en ontwerpprocessen in elkaar? Wat is een goede onderzoeks- of ontwerpvraag binnen STEM, wetenschappen of techniek? Hoe kun je kinderen stimuleren en wegwijs maken in deze processen? Hoe zorgt dit voor extra motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen? Deze sessie biedt inzicht en houvast in deze procesgerichte didactiek en zet je er concreet mee op weg.

Deze vorming bestaat uit twee werkmomenten: een met de focus op onderzoekend leren, de ander op ontwerpend leren. Je ervaart tijdens deze sessies wat onderzoekend en ontwerpend leren inhoudt vanuit concrete voorbeelden. Je gaat zelf als onderzoeker en/of ontwerper aan de slag om de didactische tips te ontdekken. In elke sessie gaan we dieper in op thema’s uit je klaspraktijk die uitnodigen tot onderzoek en ontwerp. 
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het onderzoeks- en ontwerpproces weergeven binnen wereldoriëntatie;
• verwoorden wat goede onderzoeks- en ontwerpvragen zijn;
• inzicht verwerven hoe je onderzoeks- en ontwerpvaardigheden bij kinderen stimuleert;
• zelf procesgerichte leerprocessen uitwerken en begeleiden vanuit tips & tricks;
• voor Zill-scholen: didactiek verbinden met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag:
15 november 2021, 9u00 - 16u00 (Brugge)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Voor Zill-scholen verbinden we de didactiek met ontwikkelthema’s ‘onderzoekscompetentie’ en ‘ondernemingszin’.

Locatie

Datum: maandag 15 november 2021, 09u00 tot 16u00
Locatie: Vives Campus Brugge / Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge