Onderzoeken en ontwerpen vanuit prentenboeken

Een prentenboek zet kleuters actief aan de slag.

Prentenboeken doen een nieuwe wereld opengaan voor jonge kinderen. Ze creëren een context waarmee je als leerkracht heel veel richtingen uit kunt. In deze sessie gebruiken we de activerende kracht van prentenboeken om onderzoekend en ontwerpend leren (O&O) bij kleuters te stimuleren.

Vanuit concrete voorbeelden ontdek je wat de sleutels zijn om het prentenboek (samen met de kinderen) te ontrafelen en te vertalen in een boeiende onderzoeks- of ontwerpvraag. Je leert hoe je het O&O-proces kunt begeleiden en kleuters erin betrekt.

De sessie is een laagdrempelige manier om een belangstellingscentrum anders aan te pakken, maar ook om rond STEM (wetenschappen en techniek) te werken met jonge kinderen.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• wat onderzoekend en ontwerpend leren is;
• hoe je een prentenboek inzet om boeiende O&O-processen op te zetten;
• hoe je kleuters betrekt in dit proces;
• wat de verhouding is tussen O&O, STEM, Wero…

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Kleuteronderwijs