Onderpresteren aanpakken: krachtig en doelgericht

Leer onderpresteerders tot betere prestaties te laten komen.

Onderpresteren blijkt in de praktijk een hardnekkig probleem dat menig leerkracht en ouder wakker houdt. Onderpresteren manifesteert zich vaak op meerdere levensgebieden en het gaat niet vanzelf over. De onderpresteerder is niet trots op zijn gedrag, noch op zijn resultaten (ook al lijkt dat soms wel zo). Daarbij beseft de onderpresteerder vaak zeer goed waar hij in moet verbeteren, alleen weet hij niet hoe hij dat kan veranderen. Het ontbreekt hem aan doorzettingsvermogen, ook als hij het goed wil doen. Hij ervaart meer moeite met zogenoemde normale en voor de hand liggende taken. Je leert het onderpresteren te herkennen en krijgt een toolbox om het doelgericht aan te pakken. Je behandelt een doelgerichte studieaanpak die werkt en waar onderpresteerders behoefte aan hebben om tot betere prestaties te komen. Je krijgt coaching op je eigen casussen.

Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• onderpresteerders helpen om tot betere prestaties te komen;
• tools inzetten opdat groeien en leren opnieuw een aangename bezigheid wordt en alle betrokkenen ervaren dat zij competent(er) zijn.

Wat kan je

• onderpresteren verkennen en herkennen;
• de vijf verschillende types onderscheiden;
• de toolbox inzetten om onderpresteerders op maat te helpen om tot betere
prestaties te komen.

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Iedereen actief in de tweede en derde graad lager onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal