Omgaan met moeilijk gedrag

Welke leerkrachtstijl helpt je vooruit?
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• strategieën kennen om lastig gedrag van kinderen te voorkomen;
• doelbewust technieken en strategieën toepassen;
• concrete situaties van lastig gedrag op verschillende niveaus (individuele leerkracht, klasgroep, leerkrachtenteam, schoolbeleid, ouders) analyseren.

Inleiding

Lastig gedrag van kinderen kan een reden zijn om het plezier van het lesgeven te verliezen. Hoe treed je in contact met kinderen zodat de kans op moeilijk gedrag zo gering mogelijk blijft? En wanneer zich dan toch moeilijk gedrag voordoet: welke reactie heeft het meeste kans op succes? In deze tweedaagse vorming vertrek je van concrete voorbeelden en oefeningen. Je staat stil bij 'expliciet preventief handelen': hoe kan je lastig gedrag van kinderen voorkomen? Vervolgens bekijk je hoe je situaties van lastig gedrag beheersbaar kunt maken. Ook ga je na wat het effect is van verschillende reactiemogelijkheden.

Wat leer je

• het eigen handelen doelbewust controleren, aanpassen en veranderen.

Wat kan je

• strategieën kennen om lastig gedrag van kinderen te voorkomen;
• doelbewust technieken en strategieën toepassen;
• concrete situaties van lastig gedrag op verschillende niveaus (individuele leerkracht, klasgroep, leerkrachtenteam, schoolbeleid, ouders) analyseren.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basis- of secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie